• Focus Scan е програмният драйвер за интеграцията на лазерния скенер на Nikon Metrology със СММ. Той осигурява off-line и on-line дефиниране на пътя на скенера, добива и обработва първичните данни от облака от точки.
  • Focus Handheld е програмния драйвер за интеграцията на лазерния скенер на Nikon Metrology с Оптични трикоординатни измервателни машини (СММ) и СММ с шарнирно рамо.
  • Focus Inspection e днешната препоръка за инспекция на облак от точки. Той управлява получените облаци от точки, изпълнява part-to-CAD сравнение и инспекция на геометрични елементи от последно поколение.
  • API може да се свързва (тип plug-in) към приложения за масиви от точки на други производители. Софтуерът управлява получаването на масива от точки чрез контрол на цялото взаимодействие между цифровите лазерни скенери  ModelMaker от ново поколение и ръчен локализатор по избор.
Compare 0