Anunt procedura

Anunt procedura

SC TOP METROLOGY SRL, cu sediul în București, blvd Iuliu Maniu, nr. 7-11, adresă e-mail dora.pisica@topmetrology.ro, solicită oferte pentru servicii consultanță pentru depunerea și implementarea unui proiect în cadrul POR 2014 – 2020, Axa 2.2, apel 2019 pentru investiția pe care dorește să o deruleze în Iași, jud. Iași, cu o valoare eligibilă de aproximativ 1,2 milioane euro. Tipul contractului: prestări servicii, durata contractului: 60 de luni, valoarea estimată: 285.000 lei fără TVA (prețul nu poate fi ajustat). Documentele ofertei sunt: formularul 1 – Propunere tehnică și comercială, formularul 2 – Formularul de ofertă, formularul 3 – Declarație privind neîncadrarea în situațiile descrise de art. 14 și art. 15 din OUG 66/2011, certificat ONRC, împuternicire (dacă este cazul). Documentația de achiziții, ce include toate cerințele detaliate și formularele, poate fi solicitată pe e-mail la adresa mai sus menționată, persoană de contact Dora Cătălina Pisică (solicitarea va conține în mod obligatoriu datele de identificare ale solicitantului). Ofertele se transmit în plic închis, prin poștă ori se vor depune personal, la adresa menționată mai sus, până la data de 10.12.2019, ora 16.00. Se pot solicita clarificări până la data de 03.12.2019, ora 16.00, la adresa de e-mail mai sus menționată.

Posted on 2019-11-29 noutati 0 505

Leave a CommentLeave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Blog archives

Blog categories

Latest Comments

No comments

Blog search

Compare 0
Prev
Next