„Dezvoltarea competitivității SC TOP METROLOGY SRL”

on
Categories: Evenimente

Numele beneficiarului: TOP METROLOGY SRL

Codul SMIS al proiectului: 137847

Scopul proiectului / Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea capacităților tehnologice ale SC TOP METROLOGY SRL.

Obiectivele specifice ale proiectului:
     1. Achiziția a 4 echipamente de producție (compresor aer, centru de frezat în 5 axe, mașină de debitat cu apă, echipament de măsurat cu laser) și a unui soft CAM în 17 luni de la semnarea contractului de finanțare.
    2. Scăderea impactului asupra mediului prin reducerera cantității de deșeuri la sursă și creșterea gradului de colectare prin implementarea unui sistem ISO 14001 la locația de investiție, instalarea de lămpi LED și a unui panou solar pentru prepararea apei calde în 17 luni de la semnarea contractului de finanțare.
    3. Internaționalizarea companiei prin participarea la un târg internațional în afara României în 17 luni de la semnarea contractului de finanțare.

Rezultatele estimate ale proiectului:

    1. 4 echipamente instalate și puse în funcțiune și un soft CAM instalat
    2. Sistem ISO 14001 implementat și certificat
        Becuri LED instalate
       Panou solar instalat
     3. Participare târg internațional

Data semnării contractului de finanțare: 22.12.2021
Perioada de implementare a proiectului: 01.04.2020 – 31.03.2023
Valoarea totală a contractului de finanțare: 8.101.205,61 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 4.083.856,29 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 720.680,52 lei
Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 4.804.536,81 lei

Informaţii suplimentare se pot obţine de la:

PISICĂ Florin – Director general

Telefon: 0314.358.402, e-mail: office@topmetrology.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi

 www.fonduri-ue.ro

 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

0